Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES, SA

Nº de registro: 192881

Registro mercantil: BARCELONA

Fuente: BORME-A-2017-86-08

Fecha: 09/05/2017

Revocaciones. SECRETARIO: URGELL COLOMER RAMON LLUIS. Nombramientos. SECR.NO CONS: MACIA USUA LAIA. Datos registrales. T 45427 , F 57, S 8, H B 37837, I/A 68 (28.04.17).

Volver a CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES, SA